Leo Magazine - шаблон joomla Окна

Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại Trung tâm y tế huyện Pác Nặm.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Phân tuyến chuyên môn kỹ thuật

và Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh

thực hiện tại Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc quy định, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế Bắc Kạn;

Xét đề nghị của Tổ thẩm định danh mục phân tuyến chuyên môn kỹ thuật Sở Y tế và Trưởng phòng Nghiệp vụ Y,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt kèm theo Quyết định này Phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm và các Trạm Y tế xã trên địa bàn huyện Pác Nặm gồm:

- 2.974 danh mục kỹ thuật thuộc 25 chuyên khoa, chuyên ngành theo quy định tại Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 và Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế , trong đó có 2.660 kỹ thuật theo đúng phân tuyến chuyên môn và 314 kỹ thuật vượt tuyến thực hiện tại Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm.

- 03 danh mục kỹ thuật có giá theo Thông tư 37/2015/TTLT-BYT-BTC, ngày 29 tháng 10 năm 2015 nhưng chưa có tên trong Thông tư 43/2013/TT- 2 BYT, Thông tư 21/2017/TT-BYT và Thông tư số 50/2014/TT-BYT thực hiện tại Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm theo Công văn số 4262/BHXH-CSYT ngày 28 tháng 10 năm 2016 của BHXH Việt Nam về việc giải quyết một số vướng mắc trong thanh toán chi phí KCB BHYT.

- 849 danh mục kỹ thuật thực hiện tại các Trạm Y tế xã trên địa bàn huyện Pác Nặm.

(Có danh mục kỹ thuật chi tiết đính kèm theo)

Điều 2. Danh mục kỹ thuật được phê duyệt trên là cơ sở để đơn vị triển khai thực hiện khám bệnh, chữa bệnh, thanh toán viện phí, thanh toán bảo hiểm y tế và chuyển tuyến. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/6/2018 và thay thế các Quyết định trước đây đã phê duyệt.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các Phòng chức năng Sở Y tế, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Đương link: https://drive.google.com/drive/folders/1WP5bsieYhfPibXFRLcQT1In2AyITZLUY?usp=sharing

Sửa đổi lần cuối Thứ tư, 22 Tháng 3 2023 01:23
Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)
Đọc 45 lần
Đăng nhập để đăng nhận xét

Liên kết WebsiteTrang thông tin điện tử

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PÁC NẶM

Địa chỉ: xã Bộc Bố - Huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Bản quyền thuộc về Trung tâm y tế huyện Pác Nặm

Xây dựng và phát triển bởi Sỏ Y tế tỉnh Bắc Kạn

Comments

Hình ảnh đơn vị

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow