Leo Magazine - шаблон joomla Окна

Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Y tế

 QUYET DINH 516 JPEG

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của

Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

(Ban hành kèm theo Quyết định số 516/QĐ-SYT ngày 01/7/2019 của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn)

I.    CHỨC NĂNG

Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm (sau đây gọi tắt là Trung tâm Y tế) có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật, truyền thông giáo dục về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

II NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

 1. 1.Thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; tiêm chủng phòng bệnh; y tế trường học; phòng, chống các yếu tố nguy cơ tác động lên sức khỏe, phát sinh, lây lan dịch, bệnh; quản lý và nâng cao sức khỏe cho người dân.
 2. 2.Thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế; vệ sinh và sức khỏe lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; vệ sinh trong hoạt động mai táng, hỏa táng; giám sát chất lượng nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt và dinh dưỡng cộng đồng.
 3. 3.Thực hiện các hoạt động phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; tham gia thẩm định cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp; tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm, phòng chống bệnh truyền qua thực phẩm; hướng dẫn, giám sát cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, ăn uống trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp.
 4. 4.Thực hiện sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo quy định của cấp có thẩm quyền và giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho các trường hợp bệnh nhân tự đến, bệnh nhân được chuyển tuyến, bệnh nhân do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên chuyển về để tiếp tục theo dõi điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng; thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật, chuyển tuyến theo quy định của pháp luật; khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy định; tham gia khám giám định y khoa, khám giám định pháp y khi được trưng cầu.
 5. 5.Thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em;
 6. 6.Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về Dân số - KHHGĐ và truyền thông giáo dục về Dân số-KHHGĐ trên cơ sở kế hoạch của Chi cục Dân số-KHHGĐ thuộc Sở Y tế và tình hình thực tế trên địa bàn huyện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 7. 7.Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, cung cấp dịch vụ về Dân số - KHHGĐ theo phân cấp và các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động, phổ biến các sản phẩm truyền thông về Dân số - KHHGĐ theo quy định của pháp luật.
 8. 8.Thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và nhu cầu của người dân; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và an toàn bức xạ theo quy định.
 9. 9.Thực hiện tuyên truyền, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về y tế - dân số; tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe về y tế - dân số, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn.
 10. 10.Chỉ đạo tuyến, hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật đối với các trạm y tế xã, phường, thị trấn, y tế thôn bản, cô đỡ thôn, bản và các cơ sở y tế thuộc cơ quan, trường học, công nông trường, xí nghiệp trên địa bàn huyện.
 11. 11.Thực hiện đào tạo liên tục cho đội ngũ viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định; tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản kiêm cộng tác viên dân số và các đối tượng khác theo phân công, phân cấp của Sở Y tế; là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe và hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.
 12. 12.Thực hiện việc cung ứng, bảo quản, cấp phát, sử dụng và tiếp nhận thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chuyên môn theo phân cấp của Sở Y tế và quy định của pháp luật.
 13. 13.Triển khai thực hiện các dự án, chương trình y tế - dân số ở địa phương theo phân công, phân cấp của Sở Y tế; tổ chức điều trị nghiện chất bằng thuốc thay thế theo quy định của pháp luật; thực hiện kết hợp quân - dân y theo tình hình thực tế ở địa phương.
 14. 14.Thực hiện ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế và các đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế theo quy định của pháp luật.
 15. 15.Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan.
 16. 16.Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.
 17. 17.Thực hiện quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.
 18. 18.Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao.
 19. 1.Lãnh đạo Trung tâm Y tế

 III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Trung tâm Y tế có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc;

-  Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm Y tế, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và trước pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ theo chức năng và các công việc khác khi được phân công hoặc ủy quyền;

-  Phó Giám đốc Trung tâm Y tế là người giúp Giám đốc chỉ đạo một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Trung tâm Y tế.

-  Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, cách chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm Y tế do Giám đốc Sở Y tế quyết định theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

2.  Các Phòng chức năng

2.1.    Phòng Hành chính - Tổng hợp;

2.2.    Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ.

2.3.    Phòng Dân số

3.       Các khoa chuyên môn

3.1.    Khoa Khám bệnh

3.2.    Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh

3.3.    Khoa Hồi sức cấp cứu

3.4.    Khoa Nội tổng hợp

3.5.    Khoa Nhi

3.6.    Khoa Ngoại tổng hợp – Chăm sóc sức khỏe sinh sản

3.7.    Khoa Gây mê hồi sức và Kiểm soát nhiễm khuẩn

3.8.    Khoa Liên chuyên khoa (Răng Hàm Mặt - Mắt - Tai Mũi Họng)

3.9.    Khoa Dược - Trang thiết bị vật tư Y tế

3.10.  Khoa An toàn thực phẩm - Y tế Công cộng và Dinh dưỡng 3.11.Khoa Truyền nhiễm - Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS

3.12. Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng.

Ngoài các khoa nêu trên, căn cứ vào tình hình thực tế, khi có nhu cầu và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, Giám đốc Trung tâm Y tế xây dựng

đề án trình Giám đốc Sở Y tế xem xét thành lập thêm hoặc chia tách các khoa chuyên môn để phát huy hiệu quả hoạt động và đảm bảo triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật phù hợp với nhu cầu thực tế và theo quy định tại Thông tư số 37/2016/TT-BYT ngày 25/10/2016 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

4.  Các đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế

Trạm Y tế xã: Thực hiện theo Quyết định số 324/QĐ-SYT ngày 22/4/2016 của Sở Y tế về việc ban hành Quy định bộ máy, tổ chức vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

IV. NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG CHỨC NĂNG, KHOA CHUYÊN MÔN

 1. 1.Phòng Hành chính - Tổng hợp

1.1. Về Tổ chức - Hành chính

-  Tham mưu, thực hiện nhiệm vụ quản lý về tổ chức bộ máy, viên chức, người lao động, công tác đào tạo, bồi dưỡng, chế độ chính sách và bảo vệ chính trị nội bộ; ngoại vụ; pháp chế.

-  Tham mưu, giúp Giám đốc trung tâm tổng hợp, điều phối hoạt động của các khoa, phòng trong đơn vị theo chương trình, kế hoạch công tác của Lãnh đạo; thực hiện công tác hành chính, văn thư lưu trữ, quản trị, phục vụ và một số công tác khác do Lãnh đạo trung tâm phân công.

-  Chủ trì xây dựng kế hoạch về vị trí việc làm, lao động tiền lương các khoa, phòng trong đơn vị khi có chỉ đạo của Sở Y tế và hướng dẫn của Phòng Tổ chức - Cán bộ Sở, đồng thời tham mưu tổ chức thực hiện khi kế hoạch được cấp trên phê duyệt.

- Giúp Giám đốc thực hiện quy hoạch hàng năm và dài hạn về xây dựng đội ngũ viên chức trong đơn vị, phân công, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng, kỷ luật, quản lý hồ sơ theo phân cấp, nhận xét định kỳ, thống kê, phân loại chất lượng viên chức (theo phân cấp quản lý công tác tổ chức và cán bộ).

-  Làm đầu mối, phối hợp với các khoa, phòng để tham mưu cho lãnh đạo trong công tác đào tạo, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của đơn vị; hội thảo, hội nghị về đào tạo liên tục chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức của Trung tâm và cho tuyến dưới

-  Thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị.

-  Tham mưu chủ trì hoặc phối hợp soạn thảo các văn bản quản lý nhà nước về công tác Y tế thuộc lĩnh vực để Giám đốc trung tâm trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc Giám đốc trung tâm ban hành theo thẩm quyền.

-  Thẩm định, kiểm tra các văn bản của các phòng chức năng, khoa chuyên môn của Trung tâm trình cấp trên xem xét ban hành hoặc Giám đốc trung tâm ban hành nhằm đảm bảo đúng thẩm quyền quy định của pháp luật. Thừa lệnh Giám đốc Trung tâm sao lục văn bản, duyệt, phân phối văn bản  nếu được uỷ quyền. Ký xác nhận giấy công tác, giấy giới thiệu khi được lãnh đạo ủy quyền.

-  Thực hiện công tác hành chính, quản trị của trung tâm, tổ chức bố trí các điều kiện, phương tiện làm việc cho lãnh đạo, viên chức trong cơ quan; Quản lý cơ sở vật chất, kho, tài sản của Trung tâm.

-  Chủ động phối hợp với tổ chức công đoàn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần; thăm hỏi, động viên viên chức, người lao động cơ quan khi  ốm đau.

-  Thực hiện các chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác tổ chức lên tuyến trên kịp thời, đúng thời gian quy định.

1.2.  Về Tài chính - Kế toán

-  Tham mưu cho Giám đốc trung tâm trong việc thực hiện quản lý về công tác tài chính kế toán của đơn vị theo phân cấp của Luật Ngân sách và thực hiện nghiệp vụ kế toán tại đơn vị.

-  Xây dựng dự toán ngân sách, kế hoạch sử dụng ngân sách hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sau khi được duyệt tổ chức triển khai hướng dẫn thực hiện thống nhất trong toàn đơn vị.

-  Theo dõi, giám sát, đánh giá việc sử dụng ngân sách đúng mục đích, đúng chương trình kế hoạch, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả ngân sách được cấp, đúng quy định của Nhà nước.

-  Phối hợp với các khoa, phòng trong đơn vị thực hiện việc chi trả các dịch vụ điều trị HIV/AIDS, điều trị thay thế, điều trị nghiện chất và các dịch vụ y tế trong danh mục kỹ thuật được phê duyệt mà trung tâm ký kết với cơ quan Bảo hiểm y tế từ nguồn bảo hiểm y tế tại địa phương;

-  Thường xuyên kiểm tra, giám sát, thẩm định công tác thanh toán, quyết toán thu, chi từ nguồn ngân sách nhà nước, các nguồn thu hợp pháp và thực hiện chế độ tài chính công khai theo quy định của nhà nước và quy chế của đơn vị.

-  Tham mưu quản lý và cấp phát kinh phí, vật tư theo kế hoạch đã được phê duyệt; tổng hợp, báo cáo, quyết toán tài chính, lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán theo quy định của pháp luật.

-  Lập dự toán thu – chi ngân sách nhà nước hàng năm, phân bổ định mức chi tiêu cho các mặt hoạt động của Trung tâm. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các báo cáo tài chính về toàn bộ công tác kinh tế tài chính phát sinh của Trung tâm.

-Làm đầu mối xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản của đơn vị, kiểm tra tình hình thu – chi tài chính trong Trung tâm về các hạng mục như mua sắm, sửa chữa…

-  Tính toán và chi trả lương, phụ cấp, trợ cấp và các chế độ về BHYT, BHXH, BHTN cho công chức, viên chức, người lao động và nhân viên y tế thôn bản.

-  Trích nộp các khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp của Trung tâm và cá nhân theo quy định.

-Định kỳ thực hiện các báo cáo tài chính theo quy định.

-Tổ chức và quản lý công tác thu viện phí, BHYT và các nguồn dịch vụ.

-Bảo quản, lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo chế độ quy định của pháp luật.

-  Tổng hợp tình hình tài chính, phân tích kết quả kinh phí hoạt động của Trung tâm, tiền lương và các khoản thu nhập của viên chức, người lao động;

-  Thu, chi ngân sách, theo dõi viện phí.

-  Theo dõi tài sản.

-  Thủ quỹ.

-  Thực hiện các chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về tài chính lên tuyến trên kịp thời, đúng thời gian quy định.

-  Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quy chế công tác của Phòng Hành chính quản trị; Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Tài chính kế toán của đơn vị đồng hạng được quy định tại Quy chế bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

2.  Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ

-  Tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển đơn vị dài hạn, trung hạn, ngắn hạn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và làm đầu mối sau khi được duyệt hướng dẫn tổ chức thực hiện.

-  Chủ trì, phối hợp với các khoa, phòng liên quan theo dõi đánh giá tổng hợp tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của đơn vị do cấp có thẩm quyền giao.

-  Tham mưu cho lãnh đạo trung tâm chủ trì, phối hợp với các khoa, phòng liên quan xây dựng quy trình chuyên môn kỹ thuật, chăm sóc người bệnh và tổng hợp các danh mục kỹ thuật toàn đơn vị trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

-  Giúp lãnh đạo trung tâm thực hiện các nhiệm vụ nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng hoạt động công tác của toàn trung tâm và thực hiện công tác xã hội.

-  Làm đầu mối tổng hợp chương trình kế hoạch công tác hàng tuần, hàng tháng, quý, năm và sơ kết, tổng kết của đơn vị trình Giám đốc Trung tâm và tổ chức thực hiện sau khi đã được phê duyệt.

-  Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến trình Giám đốc Trung tâm phê duyệt.

-  Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra đánh giá việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của các trạm y tế xã, phường, thị trấn được ban hành kèm theo Quyết định số 324/QĐ-SYT ngày 22/4/2016 của Sở Y tế và hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn kỹ thuật các trạm y tế.

-  Là đầu mối giúp Giám đốc Trung tâm tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học.

-  Tổ chức thống kê, lưu trữ hồ sơ, bệnh án theo đúng quy chế bệnh viện.

-  Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo lĩnh vực theo quy định.

-  Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quy chế công tác của Phòng Kế hoạch tổng hợp; Phòng Điều dưỡng của đơn vị đồng hạng được quy định tại Quy chế bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Thông tư số 07/2011/TT-BYT  ngày 26/01/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện, Thông tư số 08/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 hướng dẫn về công tác dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện của Bộ Y tế, Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện, Thông tư số 43/2015/TT-BYT ngày 26/11/2015 của Bộ Y tế, Quy định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của bệnh viện.

3.  Phòng Dân số

-  Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về Dân số - KHHGĐ và truyền thông giáo dục về Dân số-KHHGĐ trên cơ sở kế hoạch của Sở Y tế và tình hình thực tế trên địa bàn huyện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

-  Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, cung cấp dịch vụ về Dân số -KHHGĐ theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

-  Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động, phổ biến các sản phẩm truyền thông về Dân số -KHHGĐ theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

-  Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát chuyên môn các hoạt động về Dân số

-KHHGĐ của trạm y tế xã và nhân viên y tế thôn, bản kiêm cộng tác viên Dân số -KHHGĐ.

-  Quản lý và triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Dân số-KHHGĐ, các dự án khác khi được phân công.

-  Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã và nhân viên y tế thôn, bản kiêm cộng tác viên Dân số-KHHGĐ.

-  Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu và tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực Dân số -KHHGĐ/SKSS.

-  Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định hiện hành.

-  Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chi cục trưởng Chi cục Dân số -KHHGĐ và Uỷ ban nhân dân huyện giao.

4. Khoa Khám bệnh

-  Khám, điều trị ngoại trú, tư vấn sức khỏe, điều trị sớm các bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, bướu cổ, Basedow, hen phế quản, COPD, viêm gan B, C … theo hướng dự phòng tích cực.

-  Làm đầu mối triển khai khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, khám sức khỏe tuyển dụng lao động theo quy định.

-  Khám và điều trị ngoại trú cho người nhiễm HIV/AIDS.

-  Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quy chế công táccủa Khoa khám bệnh của đơn vị đồng hạng được quy định tại Quy chế bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/BYT- QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế; Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Y  tế về việc ban hành hướng dẫn quy trình khám bệnh tại bệnh viện;

5.  Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh

-  Tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển kỹ thuật xét nghiệm, chẩm đoán hình ảnh phục vụ công tác chuyên môn của đơn vị, tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và an toàn bức xạ theo quy đinh.

-  Tổ chức thực hiện các hoạt động về chẩm đoán hình ảnh, xét nghiệm (huyết học, hóa sinh, vi sinh,...) phục vụ công tác chuyên môn của đơn vị.

-  Bảo quản, quản lý và sử dụng hóa chất, sinh phẩm, trang thiết bị xét nghiệm và sổ sách biểu mẫu ghi chép hoạt động xét nghiệm theo đúng quy định.

-  Thực hiện quy trình kỹ thuật về chẩm đoán hình ảnh, xét nghiệm theo quy định.

-  Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và quy chế công tác của Khoa Xét nghiệm, Khoa Chẩm đoán hình ảnh, Khoa Thăm dò chức năng của đơn vị đồng hạng được quy định tại Quy chế bệnh viện được ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Thông tư số 01/2013/TT-BYT ngày 11/01/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

6.  Khoa Hồi sức cấp cứu

-  Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo Quy chế Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc được ban hành kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ- BYT ngày 21/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc.

7.  Khoa Nội tổng hợp

Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quy chế công tác của Khoa Nội tổng của đơn vị đồng hạng được quy định tại Quy chế bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

8.  Khoa Nhi

-  Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quy chế công tác của Khoa Nhi của đơn vị đồng hạng được quy định tại Quy chế bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

9.  Khoa Ngoại tổng hợp – Chăm sóc sức khỏe sinh sản

- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quy chế công tác của Khoa Ngoại tổng hợp và Khoa Phụ sản của đơn vị đồng hạng được quy định tại Quy chế bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

-  Quản lý các chỉ số về chăm sóc sức khoẻ sinh sản và đánh giá thực trạng sức khoẻ sinh sản trong địa bàn.

-  Giám sát và hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật đối với y tế tuyến xã thực hiện theo hướng dẫn, chỉ đạo các trạm y tế thực hiện bộ tiêu chí quốc gia trong lĩnh vực sức khẻ sinh sản và tổ chức thực hiện về dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản.

-  Cung cấp dịch vụ Dân số - Kế hoạch hoá gia đình, phòng, chống nhiễm khuẩn, ung thư đường sinh sản.

-  Thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em; phối hợp thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình theo quy định của pháp luật.

10.  Khoa Gây mê hồi sức và Kiểm soát nhiễm khuẩn

-  Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và quy chế công tác của Khoa Gây mê hồi sức và KhoaChống nhiễm khuẩn của đơn vị đồng hạng được quy định tại Quy chế bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

11.  Khoa Liên chuyên khoa (Răng Hàm Mặt - Mắt- Tai Mũi Họng)

Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quy chế công tác của các Khoa Răng Hàm Mặt - Mắt- Tai Mũi Họng của đơn vị đồng hạng được quy định tại

Quy chế bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/BYT- QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

12.  Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế

-  Chức năng, nhiệm vụ thực hiện theo Thông tư số 22/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế Quy định tổ chức và hoạt động của khoa Dược bệnh viện;

-  Giúp Giám đốc Trung tâm tổ chức, thực hiện công tác quản lý thuốc, vật tư, thiết bị y tế.

-  Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng để tham mưu, lập kế hoạch công tác vật tư, thiết bị y tế chung của đơn vị trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyêt.

-  Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng chức năng tổ chức đấu thầu việc mua sắm, sửa chữa, thanh lý vật tư, thiết bị y tế theo quy định.

-  Thực hiện chế độ kiểm tra, sử dụng, bảo quản thiết bị y tế theo quy định, có nhận xét để báo cáo giám đốc.

-  Tổ chức hướng dẫn cho các nhân viên y tế của đơn vị về sử dụng, bảo quản các trang thiết bị y tế sao cho sử dụng các trang thiết bị được hiệu quả, chính xác và an toàn cho người bệnh.

-  Tham mưu lập kế hoạch, tổ chức thực hiện về cung ứng, bảo quản, sử dụng thuốc, hóa chất, vắc sin, sinh phẩm đảm bảo chính xác và theo quy định hiện hành.

-  Tổ chức tiếp nhận, xuất, nhập, thống kê, thanh quyết toán, theo dõi, quản lý tiêu chuẩn thuốc, hóa chất, vắc sin, sinh phẩm đúng theo quy định hiện hành.

-  Kiểm tra, bảo quản, tiếp nhận, xuất, nhập thuốc, hóa chất, vắc sin, sinh phẩm đảm bảo đúng theo quy chế công tác dược và quy định hiện hành của nhà nước.

-  Thông tin kịp thời về các loại thuốc, hóa chất, vắc sin sinh phẩm mới. Hướng dẫn sử dụng an toàn hợp lý, có hiệu quả các loại thuốc, hóa chất, vắc sin, sinh phẩm cho các khoa và trạm y tế.

-  Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quy chế công tác của Khoa Trang thiết bị - Vật tư y tế của đơn vị đồng hạng được quy định tại Quy chế bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/BYT- QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

13.  Khoa An toàn thực phẩm - Y tế Công cộng và Dinh dưỡng

13.1. Về An toàn thực phẩm (ATTP)

-  Thực hiện các hoạt động phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; tham gia thẩm định cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp; tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm, phòng chống bệnh truyền qua thực phẩm; hướng

dẫn, giám sát cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, ăn uống trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp.

-  Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm và phổ biến kiến thức về dinh dưỡng cộng đồng cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn.

-  Phối hợp thực hiện “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm”.

-  Tổ chức thực hiện công tác thông tin, truyền thông giáo dục sức khỏe về an toàn thực phẩm trên địa bàn.

-  Triển khai thực hiện chương trình, các dự án liên quan về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn.

13.2. Về Y tế công cộng và Dinh dưỡng

-  Chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về: Vệ sinh an toàn lao động, vệ sinh trường học, phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống nhiễm độc hoá chất bảo vệ thực vật; xây dựng, sửa chữa và sử dụng các công trình vệ sinh; biện pháp xử lý các chất thải trên địa bàn.

-  Giám sát vệ sinh nguồn nước sinh hoạt, điều kiện vệ sinh an toàn lao động điều kiện vệ sinh trường học; tổng hợp, theo dõi, đánh giá chất lượng và hiệu quả thực hiện các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định về chuyên môn kỹ thuật đối với các cơ sở, cơ quan, tổ chức trên địa bàn huyện.

-  Lập hồ sơ vệ sinh lao động và tổ chức phối hợp với các khoa chuyên môn khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động.

-  Phối hợp với các cơ quan chức năng, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện trong việc xây dựng làng sức khoẻ, mô hình cộng đồng an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích.

-  Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giám sát, điều trị phòng, chống bệnh không lây nhiễm, như: Tâm thần, bệnh về mắt gây mù, tiểu đường, tăng huyết áp…

-  Tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát, hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật đối với các cơ sở y tế và trạm y tế trên địa bàn tỉnh về dinh dưỡng và điều trị, phòng, chống bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng.

-  Là đầu mối triển khai phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em trên địa

bàn.

-  Tham gia giải quyết các sự cố môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe của

người dân.

-  Tổ chức thực hiện công tác thông tin, truyền thông giáo dục sức khỏe và các can thiệp nâng cao sức khỏe cộng đồng phòng chống tác hại của thuốc lá, phòng chống tác hại do lạm dụng rượu bia, phòng bệnh không lây nhiễm,

bệnh do rối loạn chuyển hóa, bệnh do dinh dưỡng không hợp lý và tăng  cường hoạt động thể lực.

-  Tổ chức, tham gia tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật cho các viên chức và người làm công tác dinh dưỡng và phòng, chống bệnh không lây nhiễm trên địa bàn.

-  Triển khai thực hiện chương trình, dự án về sức khoẻ môi trường, lao động, trường học, phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống bệnh nghề nghiệp, phòng chống các yếu tố nguy cơ, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân, rối loạn chuyển hóa và bệnh do dinh dưỡng không hợp lý trên địa bàn.

14.  Khoa Truyền nhiễm - Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS

-  Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quy chế công tác của Khoa Truyền nhiễm của đơn vị đồng hạng được quy định tại Quy chế bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

-  Thực hiện giám sát thường xuyên và quản lý chặt chẽ diễn biến tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch, các bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS trên địa bàn; tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch, bệnh.

-  Tổ chức điều tra định kỳ tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch, bệnh xã hội, HIV/AIDS tại các cơ sở y tế và tại cộng đồng trên địa bàn huyện.

-  Tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, hướng dẫn quản lý, chăm sóc người nhiễm HIV tại gia đình và cộng đồng; phối hợp với các khoa, trạm y tế trong quản lý công tác điều trị HIV/AIDS.

-  Quản lý chặt chẽ các ổ dịch cũ, phát hiện kịp thời ổ dịch mới; tiến hành các biện pháp chuyên môn, kỹ thuật để ngăn chặn dịch phát sinh, lây lan.

-  Tổng hợp số liệu, lập bản đồ, biểu đồ các loại bệnh dịch, bệnh xã hội, HIV/AIDS trên địa bàn.

-  Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế, các dự án liên quan về y tế dự phòng, phòng, chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS trên địa bàn.

-  Khám, điều trị nghiện chất bằng thuốc thay thế theo quy định của pháp

luật.

-  Quản lý, chỉ đạo, điều phối, tổ chức thực hiện các biện pháp can thiệp

giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV bao gồm: cung cấp và hướng dẫn sử dụng bao cao su, cung cấp và hướng dẫn sử dụng bơm kim tiêm sạch và điều trị nghiện chất bằng thuốc thay thế và một số chất gây nghiện khác.

-  Quản lý các nhóm nhân viên tiếp cận cộng đồng, cộng tác viên tham gia triển khai các biện pháp can thiệp giảm tác hại.

-  Tham mưu dự trù thuốc điều trị thay thế để điều trị cho bệnh nhân của cơ sở điều trị thay thế trên địa bàn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

-  Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

15.  Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng

Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của khoa theo quy định của Bộ Y tế tại Thông tư số 01/2014/TT-BYT ngày 10/01/2014 về quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động của khoa Y, dược cổ truyền trong bệnh viện nhà nước và Thông tư số 46/2013/TT-BYT ngày 31/12/2013 về quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở phục hồi chức năng.

Đối với chức năng, nhiệm vụ của các phòng, khoa nêu trên, căn cứ các văn bản của cấp có thẩm quyền và tình hình thực tế của đơn vị, Giám đốc Trung tâm Y tế quyết định giao thêm nhiệm vụ khác cho phòng, khoa theo đúng quy định của pháp luật./.

 

Last modified on Wednesday, 04 September 2019 09:05
Rate this item
(0 votes)
Read 6069 times
Login to post comments

 

Lịch

« January 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Trang thông tin điện tử

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PÁC NẶM

Địa chỉ: xã Bộc Bố - huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 0209.3893.358, fax: 0209 893 513

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

website: ttytpacnam.backan.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm

Xây dựng và phát triển bởi Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn.

Hình ảnh đơn vị

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow