Leo Magazine - шаблон joomla Окна

DANH SÁCH SẮP XẾP NHÂN SỰ CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG VÀ CÁC KHOA CHUYÊN MÔN

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-TTYT, ngày      tháng 04 năm 2018 của TTYT huyện Pác Nặm)

 

TT

Họ và tên

Ngạch viên chức

Chuyên khoa

Chức vụ

Trình độ LLCT

Ghi chú

I

Ban giám đốc

 

 

 

 

 

1

Âu Văn Thảo

Bác sỹ (hạng III)

CK II Ngoại khoa

Giám đốc

Cao câp

 

2

Ma Thị Sao

Bác sỹ (hạng III)

CKI Sản khoa

Phó giám đốc

Trung cấp

 

II

Phòng Hành chính - Tổng hợp

 

 

 

 

3

Mã nông Châm

Bác sỹ (hạng III)

 

Trưởng phòng

Trung cấp

Chụp và đọc phim XQ

4

Vi Văn Quảng

Điều dưỡng hạng IV

 

 

Trung cấp

Đã tốt nghiệp CNĐD

5

Hoàng Văn Triều

Kế toán

 

 

 

 

6

Đặng Vi Linh Công

Kế toán

 

 

 

 

7

Lường Văn Tập

 

 

 

 

HĐ 68, Lái xe

8

Ma Văn Phòng

 

 

 

 

HĐ 68, Lái xe

9

Vi Thị Hồng Thư

 

 

 

 

HĐ 68, NVPV, Văn thư

10

Quang Văn Sự

 

 

 

 

Hợp đồng bảo vệ

11

Vi Thanh Thuấn

 

 

 

 

Hợp đồng kế toán

12

Luân Thị Thậm

Y sỹ hạng IV

 

 

 

Hỗ trợ bộ phận tổ chức cán bộ

III

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ.

 

 

 

 

13

Dương Văn Hoan

Bác sỹ (hạng III)

CKI Cộng đồng

Phụ trách

Trung cấp

 

14

Quách Thị Thúy

Điều dưỡng hạng III

 

Phó phòng

Trung cấp

 

15

Dương Văn Thùy

Bác sỹ (hạng III)

CKI Nội khoa

 

 

Hỗ trợ

16

Hoàng Thị Xuân

Y sỹ hạng IV

 

 

 

Hỗ trợ

17

Ma Thị Huyến

Bác sỹ (hạng III)

CKI Nhi khoa

 

 

Hỗ trợ

IV

Khoa Khám bệnh

 

 

 

 

 

18

Đoàn Thị Hồng

Bác sỹ (hạng III)

CKI Cộng đồng

Trưởng khoa

Trung cấp

 

19

Lưu Thị Hoan

Bác sỹ (hạng III)

Định hướng Nội tiết

 

 

 

20

Liêu Hoàng Mông

Điều dưỡng hạng IV

 

 

 

 

21

Ma Thị Đa

Điều dưỡng hạng IV

 

 

 

 

22

Thiêm Quế Viên

Điều dưỡng hạng IV

 

Điều dưỡng trưởng

 

 

V

Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh

 

 

 

 

23

Nguyễn Tuấn Anh

Bác sỹ (hạng III)

 

Phụ trách

 

 

24

Cà Thị Thấm

Kỹ thuật y hạng IV

 

 

 

 

25

Lâm Thị Thực

Kỹ thuật y hạng IV

 

 

 

 

26

Triệu Thị Phượng

Kỹ thuật y hạng III

 

 

 

 

27

Trịnh Thị Hoài

Kỹ thuật y hạng IV

 

 

 

 

28

Nông Duy Thái

Kỹ thuật y hạng IV

 

 

 

 

VI

Khoa Hồi sức cấp cứu

 

 

 

 

29

Triệu Thị Lan

Bác sỹ (hạng III)

CKI gây mê

Trưởng khoa

Trung cấp

 

30

Vũ Thị Vân

Điều dưỡng hạng IV

 

 

Trung cấp

Đã tốt nghiệp CNĐD

31

Hoàng Thị Hạnh

Điều dưỡng hạng IV

 

 

 

 

VII

Khoa Nội tổng hợp

 

 

 

 

32

Dương Văn Thùy

Bác sỹ (hạng III)

CKI Nội khoa

Phụ trách

 

 

33

Đổng Thị Bình

Y sỹ hạng IV

 

 

 

Đã tốt nghiệp bác sỹ đa khoa

34

Phùng Đức Thanh

Y sỹ hạng IV

 

 

 

Đã tốt nghiệp bác sỹ đông y

35

Cà Thị siếm

Y sỹ hạng IV

 

 

 

 

36

Đồng Thị Thu Hoài

Điều dưỡng hạng IV

 

Điều dưỡng trưởng

 

Đã tốt nghiệp CNĐD

37

Phạm Thị Thùy

Điều dưỡng hạng IV

 

 

 

Đã tốt nghiệp CNĐD

38

Nông Thị Hải

Điều dưỡng hạng IV

 

 

 

 

VIII

Khoa Nhi

 

 

 

 

39

Lý Thị Nuồm

Bác sỹ (hạng III)

 

Trưởng khoa

Trung cấp

 

40

Nông Thị Hạnh

Bác sỹ (hạng III)

 

 

 

 

41

Ma Thị Huyến

Bác sỹ (hạng III)

CKI Nhi khoa

 

 

 

42

Nông Thị Đào

Điều dưỡng hạng IV

 

Điều dưỡng trưởng

Trung cấp

Đã tốt nghiệp CNĐD

43

Nông Thị Hường

Điều dưỡng hạng IV

 

 

 

Đã tốt nghiệp CNĐD

44

Lộc Thị Bảy

 

 

 

 

Hợp đồng chuyên môn

IX

Khoa Ngoại tổng hợp – Chăm sóc sức khỏe sinh sản

 

 

45

Lộc Văn Huân

Bác sỹ (hạng III)

CKI Ngoại khoa

Phó khoa

Trung cấp

 

46

Nông Thị T Duyên

Bác sỹ (hạng III)

Định hướng sản khoa

 

 

 

47

Hoàng Thị Xuân

Y sỹ hạng IV

 

 

 

 

48

Nông Thị Lan

Y sỹ hạng IV

 

 

 

Đã tốt nghiệp bác sỹ đa khoa

49

Nông Thị Yêm

Hộ sinh hạng IV

 

Điều dưỡng trưởng

 

Đã tốt nghiệp CNĐD phụ sản

50

Lộc Thị Huyền

Hộ sinh hạng IV

 

 

 

 

51

Đinh Ngọc Lan

Điều dưỡng hạng IV

 

 

 

 

52

Hoàng Thị Thao

Hộ sinh hạng IV

 

 

 

 

53

Lộc Thị Dương Huế

 

 

 

 

Hợp đồng chuyên môn

54

Ma Văn Sơn

Bác sỹ (hạng III)

 

 

 

Hỗ trợ

55

Đinh Thị Xoan

Điều dưỡng hạng IV

 

 

 

Hỗ trợ

X

Khoa Gây mê hồi sức và Kiểm soát nhiễm khuẩn

 

 

56

Ma Văn Sơn

Bác sỹ (hạng III)

Định hướng gây mê

Phụ trách

 

 

57

Đinh Thị Xoan

Điều dưỡng hạng IV

 

 

Trung cấp

Đã tốt nghiệp CNĐD

58

Triệu Thị Lan

Bác sỹ (hạng III)

CKI gây mê

 

Trung cấp

Hỗ trợ

59

Đinh Ngọc Lan

Điều dưỡng hạng IV

 

 

 

Hỗ trợ

60

Nông Thị Hải

Điều dưỡng hạng IV

 

 

 

Hỗ trợ

61

Quách Thị Thúy

Điều dưỡng hạng III

 

Phó phòng KHNV

 

Hỗ trợ

XI

Khoa Liên chuyên khoa (Răng Hàm Mặt – Mắt – Tai Mũi Họng

 

62

Hoàng Thị Môn

Bác sỹ (hạng III)

 

Trưởng khoa

Trung cấp

 

63

Dương Thị Bình

Điều dưỡng hạng IV

 

 

Trung cấp

Đã tốt nghiệp CNĐD

64

Ma Thị Sim

 

 

 

 

Hợp đồng chuyên môn

Khoa Dược - Trang thiết bị vật tư Y tế

 

 

65

Hoàng Thị Duyến

Dược hạng IV

 

Phó khoa

Trung cấp

 

66

Lý Thị Huyên

Dược hạng III

 

 

 

 

67

Mã Thị Chiêm

Dược hạng IV

 

 

 

Đã tốt nghiệp dược sỹ đại học

68

Đào Anh Tuấn

Kỹ sư hạng III

 

 

 

 

69

Dương Thị Huệ

Dược sỹ

 

 

 

Hợp đồng chuyên môn

XIII

Khoa An toàn thực phẩm – Y tế Công cộng và Dinh dưỡng

 

 

70

Vi Thị Phương

Bác sỹ (hạng III)

CKI cộng đồng

Phụ trách

Trung cấp

 

71

Mã Ngọc Văn

Y sỹ hạng IV

 

 

 

 

72

Luân Thị Thậm

Y sỹ hạng IV

 

 

 

 

73

Trần Thị Thúy

Y sỹ hạng IV

.

 

 

 

74

Hoàng Thị Nhung

Hộ sinh hạng IV

 

 

 

 

XIV

Khoa Truyền nhiễm - Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS

 

 

75

Lộc Văn Hiếu

Y sỹ hạng IV

 

Phó khoa

Trung cấp

 

76

Hoàng Văn Hòe

Bác sỹ (hạng III)

 

 

 

 

77

Nguyễn Thu Nga

Điều dưỡng hạng IV

 

 

 

 

78

Bế Văn Thuật

Y sỹ hạng IV

 

 

 

 

79

Hoàng Văn Quang

Điều dưỡng hạng IV

 

 

 

 

Ghi chú: Khi thiếu nhân lực tại các Khoa, Phòng do đau ốm, đi công tác … Ban giám đốc trực tiếp điều động nhân lực từ các Khoa, Phòng khác hỗ trợ.

Last modified on Monday, 20 May 2019 07:55
Rate this item
(0 votes)
Read 1344 times
Login to post comments

 

Trang thông tin điện tử

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PÁC NẶM

Địa chỉ: xã Bộc Bố - huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 0209.3893.358, fax: 0209 893 513

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

website: ttytpacnam.backan.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm

Xây dựng và phát triển bởi Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn.

Hình ảnh đơn vị

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow