Leo Magazine - шаблон joomla Окна
BỘ Y TẾ______ Số: 4469/QĐ-BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc_______________________ Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2020…
QUYẾT ĐỊNH V/v công bố công khai số liệu dự toán thu sự nghiệp, chi ngân sách Nhà nước năm 2023 GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ Căn…
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại Trung tâm Y…
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BỔ SUNG CÁC DANH MỤC MÃ DÙNG CHUNG ÁP DỤNG TRONG QUẢN LÝ VÀ GIÁM ĐỊNH, THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH…
https://drive.google.com/drive/folders/1OblaCGJCcWvVTc1dmivKs_TH-duVjUF5

Trang thông tin điện tử

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PÁC NẶM

Địa chỉ: xã Bộc Bố - Huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Bản quyền thuộc về Trung tâm y tế huyện Pác Nặm

Xây dựng và phát triển bởi Sỏ Y tế tỉnh Bắc Kạn

Comments

Hình ảnh đơn vị

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow